بخش فنی

fanii

در این بخش تلاش شده است با قرار دادن فایلهای تعدادی از پروژه های شرکت ایده از ابتدا تا انتهای پروژه مراحل مختلف طراحی وساخت نما که به صورت مهندسی انجام می شود و همچنین نحوه اجرای نماهای کامپوزیت و شیشه کرتین وال و لوور آلومینیومی در اختیار مهندسین گرامی قرار گیرد .