رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ پودری الکترواستاتیک :

پروفیل ها و مقاطع آلومینیومی بعد از تولید و پس از اعمال رنگ پودری باید از لحاظ سطحی آماده گردند. فرآیند آماده سازی سطحی شامل تمیز کاری سطح و ایجاد پوشش سطحی می باشد و پس از اتمام این فرآیند مرحله تکمیلی و نهایی رنگ کاری سطوح مورد نظر است. آماده سازی صحیح سطح یکی از فاکتورهای بسیار مهم در رنگ کاری است. کیفیت آماده سازی به طور مستقیم روی خواص پوششی رنگ تاثیر می گذارد. اگر بهترین نوع رنگ روی سطحی که به خوبی آماده سازی نشده است پاشیده شود پوششی مناسب ایجاد نخواهد کرد.

ضمنا سطوح مورد استفاده در صنعت دارای آلاینده هایی هستند که باید قبل از هر کاری آنها را از روی سطح پاک کرد. هدف از تمیز کاری چسبندگی بهتر رنگ به سطح است. عملیات دقیق تمیز کاری مکانیکی و یا شیمیایی و یا احیانا ترکیبی از اینها سطحی مناسب برای رنگ کاری ایجاد می کند.

در مرحله آماده سازی باید سطح را از انواع آلودگی ها از قبیل چربی ها گریس ها و مواد اکسیدی و… پاک سازی نمود. این آماده سازی باعث ایجاد باند های مکانیکی و شمیایی بین سطح و استر پوشش می شود.

بعد از تمیز کاری کامل سطح استفاده از یک پوشش واسطه (کروماته) به منظور بالا بردن کیفیت و دوام رنگ الزامیست. در واقع پوشش واسط کروماته در اثر واکنش بین یون های کرومات با سطح آلومینیوم ایجاد می شود. این پوشش واسط هم سطح را در مقابل خوردگی محافظت می کند هم زمینه لازم را برای پذیرش رنگ ایجاد می نماید.

مهمترین کاربرد پوشش کروماته در صنایع آلومینیوم افزایش خاصیت چسبندگی رنگ به آلومینیوم می باشد و بر روی ظاهر و سختی پوشش سطح الومینیوم تاثیر می گذارد.

مرحله نهایی در عملیات اماده سازی سطح پختن پوشش کروماته قبل از اعمال رنگ پودری بر روی سطح می باشد.

بعد از اتمام عملیات اماده سازی سطح قطعه آماده رنگ کاری است. رنگ های پودری به دلیل عدم وجود حلال آلودگی کم و دوام و پایداری بالا امروزه به طور وسیعی استفاده می شوند. پاشش رنگ های پودری با تفنگ های الکترواستاتیکی انجام می شود. این رنگ ها شامل رزین های پلاستیکیو پیگمنت های رنگ و افزاینده ها هستند. رنگ پودری به صورت بار دار شده روی قطعه می نشینند وسپس قطعه وارد کوره می شود و پودر در اثر حرارتی که در محدوده نقطه ذوب آن است به صورت مذاب روی سطح جاری شده و سپس پخته می شود و لایه رنگ را روی سطح به وجود می آورد.

کالر چارت رنگ پودری رال برگ اول

کالرچارت رنگ پودری رال برگ دوم

توجه مهندسان معمار :

برای مطابقت رنگ مورد تایید کارفرما در طراحی سه بعدی با رنگ انتخابی در رال رنگ شرکت ایده نوآوران میتوان در محیط اتوکد کالر چارت رنگ رال را فراخوانده و بعد از طراحی دقیقا همان کد رنگ را برای تولید لوور مورد استفاده قرار داد.

برای فراخوانی کدهای رنگ رال در محیط اتوکد و استفاده در رنگ لوورهای طراحی مسیر زیر را انتخاب نمایید :

انتخاب رنگ و ثبت کد رنگ < Home > Object Color > By Layer > More Colors > Color Books > Ral Classic