شیدر آلومینیومی

لوورهای آلومینیومی :

شیدرهای آلومینیومی به دلیل سبکی و عدم باربر بودن نیازمند به ساپورتها و زیرسازی بسیار مستحکم نمیباشند . محاسبات زیرسازی لوور بایستی برای بار ثقلی با توجه به وزن لوور و زیرسازی و یراق الات نصب لوور و همچنین بار باران یا برف محاسبه گردد .که برای هر لوور مقدار وزن واحد طول در جدول زیر آورده شده است .

وزن واحد طول (کیلوگرم) اندازه لوور(میلیمتر) وزن واحد طول (کیلوگرم) اندازه لوور(میلیمتر)
1.25 25*95 باکس 1.08 80 دوکی
1.25 40*80 باکس 1.25 100دوکی
1.78 50*100 باکس 1.46 120دوکی
2.34 50*150 باکس 1.83 150 دوکی
3.88 50*200 باکس 2.08 170 دوکی
0.81 120 زد 2.16 180 دوکی
1.10 150 زد 2.41 200 دوکی
1.72 170 زد 3.08 250 دوکی
2.16 200 زد 3.83 300 دوکی
1.14 150 اس 5.11 400 دوکی
2.22 200 اس 7.77 600 دوکی

بایستی توجه نمود که بار بحرانی لووردر مورد نیروی باد میباشد که مخصوصا در مناطقی که با باد مستقیم و بدون مانع و با زاویه قائم نسبت به نما مواجه هستیم . میزان فشار و مکش باد با توجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای مناطق مختلف کشور محاسبه شده است که مقدار نیروی باد با توجه به ضرایبهای مختلف از جمله ارتفاع نمای لوور ، وجود مانع مانند ساختمانهای مجاور ، زاویه برخورد باد با نمای لوور بدست میآید و سازه زیرسازی و ساپورتها با توجه به نیروی ثقل و نیروی جانبی باد طراحی میگردد . از جمله موارد دیگری که بایستی در نصب لوور و زیرسازی دقت نمود جنس مصالح مصرفی میباشد . با توجه به استفاده از پیچ و پرچ در نمای خارجی ساختمان برای نصب شیدرها بایستی حتما جنس آنها از استیل ضد زنگ و با آلومینیومی باشند و همچنین مقاومت آنها با توجه به فواصل نصب یراق ها از هم محاسبه و مورد استفاده قرار گیرد همچنین تعداد پیچ و پرچها در مقطع یراق نیز از جمله موارد مهم میباشد .

جنس زیرسازی شیدرهای آلومینیومی بسته به سلیقه و زیبایی شناسی (در پوسته بیرونی یا داخلی نماهای شیشه ای) و مکان استفاده شیدر (در مناطق شرجی و یا خشک ) و در نهایت میزان هزینه کارفرما از دو متریال فلزی و آلومینیومی میباشد.

پروفیل 40*40 فلزی برای ارتفاع های متوسط تا زیر 12 متر و 40*80 برای ارتفاعهای بلند بالای 12 متر برای پوسته بیرونی نماهای آجری و سیمانی توصیه میشود . اما شرط اسای استفاده از پروفیلهای فلزی استفاده از ضد زنگ و رنگ مرغوب برای جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدن به مرور زمان به جهت اینکه امکان زنگ زدن پروفیلها بعد از اجرا وجود ندارد میباشد .

استفاده از پزوفیل قوطی آلومینیومی با ضخامت حداقل 2.5 میلیمتر و در ابعاد 50*50 و 50*100 با هزینه کمی بالاتر از قوطی فلزی بهترین و زیباترین شکل اجرای زیرسازی میباشد .

در صورت اجرای لوورآلومینیومی در پوسته خارجی نمای شیشه ای کرتین وال ، جهت استفاده از پروفیلهای کرتین وال چند نکته ضروری میباشد ، بایستی میزان مقاومت پروفیلهای کرتین وال قبل از نصب لوور بررسی گردد و در صورت ضعیف بودن تقویت گردند ،  پروفیلهای کرتین وال دارای قطعات فیس کپ بوده که این قطعات مقاومت لازم برای نگه داشتن لوورها را به هیچ عنوان ندارند و بایستی ابتدا به پروفیل اصلی توسط پیچهای بلند ثابت شده و سپس خود یراق آلات لوور نیز به پروفیل باربر کرتین وال پیچ شود ، در صورت استفاده از پروفیلهای فریم لس در نما لوورها حتما بایستی توسط یک قطعه جداکننده که باعث ایجاد فاصله بین لوور و شیشه شود استفاده گردد .

در شکلهای ذیل نحوه نصب لوور به پروفیل کرتین وال نشان داده شده است .

اجرای لوورآلومینیومی با فاصله از نمای کرتین وال جهت دسترسی به پشت لوور برای قسمت های بازشو لوورآلومینیومی از پروفیل باربر کرتین وال جهت ساپورت استفاده کرده است. نصب لوورتوسط قطعات انتهایی انجام شده است ساپورتها مستقیم به بدنه اصلی کرتین وال نصب میباشد.

اجرای لوورآلومینیومی به صورت عمودی بوده و ساپورتها مستقیم به پروفیل باربر کرتین وال نصب شده است . نصب توسط قطعات خورشیدی و منقاری انجام شده و در محل تلاقی پروفیلهای عمودی و افقی کرتین وال میباشد .

اجرای لوور آلومینیومی به صورت افقی بوده و ساپورتها مستقیم به پروفیل باربر کرتین وال نصب شده است .نصب توسط قطعات خورشیدی ومنقاری انجام شده وتوسط پیچ های بلند داخل دهنه پروفیل باربر میباشد .

اجرای لوورآلومینیومی به صورت افقی بوده و دارای زیرسازی و ساپورت از بدنه ساختمان میباشد و به صورت مستقل اجرا شده . نصب توسط قطعات خورشیدی ومنقاری انجام شده و پروفیل زیرسازی آلومینیومی با سایز 50*50 میباشد .