لوور دوکی

نوعی ازمحبوبترین  لوورها وشیدرهای آلومینیومی میباشد که درسایزها و سطح مقطع های گوناگون و همچنین جنس ها و تیپ های مختلف تولید میشوند از جمله لوور های دوکی متقارن میتوان به سایزهای 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 25 ، 30 ، 45 ، 60 سانتی متری اشاره نمود که این لوورها در دو سیستم ثابت و متحرک بوسیله ریموت کنترل اجرا میشوند .

همچنین شکل بصری این لوورها در سطوح بیرونی لوور در دو نوع ساده و سوراخدار تولید میگردد که در فضاهایی که میزان نور ورودی بیشتر به محوطه مد نظر مورد نیاز است از نوع لوور دوکی سوراخدار استفاده میگردد که زیبایی خاص خود را دارد و همچنن در محیطهایی که نور مستقیم نیاز نیست ار مدل ساده بهره برده میشود .

همچنین لوورهای دوکی از جنس های مختلف از جمله آلومینیومی ، چوبی و فلزی ضد زنگ با پوشش رنگ در سیستم های پودری الکترواستاتیک  و آنودایزینگ  و یا به صورت سمباده خورده (براشد ) مورد استفاده قرار میگیرد .

در شکلهای زیر بعضی از انواع مختلف لوورهای دوکی آورده شده است .

لوورهای دوکی به رنگ نقره ای آنودایز

نصب بوسیله قطعات انتهایی

زیرسازی آلومینیومی

اندازه لوور 150میلیمتر

لوورهای آلومینیومی به رنگ مسی آنودایز

نصب بوسیله قطعات انتهایی همراه با شفت

زیرسازی سازه فلزی

اندازه لوور 300 میلیمتر

لوورهای دوکی به رنگ نقره ای آنودایز

نصب بوسیله قطعات خورشیدی

زیرسازی آلومینیومی و ورق

اندازه لوور 300 و 150میلیمترترکیبی

لوورهای آلومینیومی به رنگ نقره ای آنودایز

نصب بوسیله قطعات انتهایی

زیرسازی سازه فلزی

اندازه لوور 170 میلیمتر