فنی و مهندسی

fanimohandesi

 

نقشه برداری سه بعدی در محل و تهیه ازبیلت از وضع موجود ساختمان
ارائه طرح های سه بعدی از نمای ساختمان با رعایت اصول زیبایی شناسی و پلان ساختمان
محاسبه وزن نما و فشار به روی سازه و ارائه جزییات سازه شما
ارائه نقشه های اجرایی در زیرسازی و اتصال به سازه اصلی،شاپ درایینگ و مدول بندی نما