کرتین وال

glass

 

 نمای شیشه ای (Curtain Wall )

نمای شیشه ای ترکیبی از ساخت و ساز باکیفیت بسیار بالا و عملکرد مطلوب را فراهم ساخته است و صرفه نظر از بهبود طراحی و معماری و زیبایی شناسی نمای شیشه ای نقش اساسی را در مصرف انرژی ایفاء می کند . تنظیم سطح بارهای سرمایش و آسایش حرارتی —- کاهش تابش خیره کننده خورشید و … استفاده از این نما را در ساختمانهای مخصوصا” بلند مرتبه مطلوب نموده است.
شرایط منحصر به فرد نماهای شیشه ای که حاصل استفاده از آلومنیوم با سیستم رنگ — و شیشه های دو و چند جداره و تکی یامات می باشدو همینطور صنعتی کردن —- ، شرایط نصب آسان آن که دارای انعطاف پذیری در مواجه با زلزله و با —- ساختمان است،موردنظر مهندسان علمی و مشاور قرار گرفته است

نمای شیشه ای در ایران به دوحالت اجرا می شود که عبارتند از :
1 فریم لس
2 فیس کپ
فریم لس که گویای نبودن هیچ گونه — در نما می باشد بیشتر موردتوجه بوده است.
در کشور ما اجرای نمای فریم لس به دو صورت انجام می شود که اولی استفاده از زیرسازی آهنی بوسیله قوطی پروفیل —- (در بعضی موارد قوطی —  (که بعد از زیرسازی و نصب سازه و ساختمان شیشه ها در قاب های فریم قرارگرفته ) اصطلاحا” قاب بندی ( و سپس درداخل شبکه های —- تایین شده زیرسازی قرار می گیرند—- صورت اجرای فریم لس نیازی به زیرسازی آهن — استفاده از خود شبکه فریم آلمنیومی به عنوان سازه نگهدارنده می باشد.در فریم های آلومینیومی نسبت به نوع اول فریم لس بزرگتر و ضخیم می باشد.در این حالت خود فریم های —- حکم زیرسازی یا سازه نگهدارنده را دارند و پس از نصب شیشه به قابهای مخصوص در داخل این زیرسازی جا داده می شوند
فیس کپ :
نمای فیس پک در مقابله با شنهای حاصل از باد و زلزله و نشست کاملا” پایدار است و به تمایز فریم لس و فیس کپ دیده شدن در حد — در روش فیس کپ می باشد.
در نمای فریم لس دیده شدن حد نهایی یک سانتی متر فریم و باد خور در خط — در شیشه به هم قابل توجه می باشد.که این سیستم در اجرای — فریم لس بدون دیده شدن هیچ گونه فریم و فاصله 6 میلی متری شیشه ها از هم به اوج زیبائی خود می رسد.
استفاده از درپوش ویژه در فیس کپ به رنگ دلخواه ، وجود بازشوهای مخفی و امکان استفاده از درپوش های دکوراتیوه از وجوه تمایز فیس کپ می باشد.

خصوصیات :
امکان انتخاب رنگ  )حتی طرح چوب  (در فریم های آلومینیومی در هر دو نوع نصب
امکان — و هوانیری کامل با استفاده از لاستیکهای مخصوص در فریم ها
امکان — سطح عایق دما با استفاده از پروفیلهای ترمال برک
نصب اسان و قابل تنظیم بودن بوسیله — در نما ( پیچ و مهره )